Xem tiếp...

 The Vrije Universiteit Brussel (VUB) in collaboration with the USDA-ARS and Texas AgriLife Research, is organizing the 2018 SWAT International Conference on September 17 - 21, 2018. The conference has become the most important gathering for international experts and institutions in the field of river basin management.

Xem tiếp...

 GIS Application Training Course beform Conference (26/20/2018)

Location: Ho Chi Minh City Institute of Resources Geography - 01 Mac Dinh Chi street District 1 Ho Chi Minh City (Floor 6)

Registration: contact Organization Board

Fee: contact Organization Board

Xem tiếp...

 Nội dung buổi nói chuyện: 1) Cung cấp các kiến thức tổng quát về dự án Newton Institutional Link, Newton Researcher Link Workshop, Newton Prize v..v... 2) Làm thế nào để được published trên những tạp chí top trong chuyên ngành của mình (ranking Q1 trên Thompson ISI) dựa trên kinh nghiệm làm Editor và Guest Editor trên rất nhiều tạp chí Q1.Một câu chuyện từ kinh nghiệm của người đã và đang làm Editor và Guest Editor cho hơn 30 lần trên tạp chí ISI (trong đó có những tạp chí ISI Q1 có Impact Factor 9 hay 10).

 

Xem tiếp...

Web links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEARCH CENTER FOR CLIMATE CHANGE
Room 304B - Rang Dong Building - Quarter 6, Linh Trung Wizard, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Tel: (84-28)- 37242522 - Fax: (84-28) 38960713
Email: rccc@hcmuaf.edu.vn - Website: http://rccc.hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : five zero six one one

Xem trả lời của bạn !