Contact address:

Assoc. Prof. Nguyen Kim Loi, Ph.D.

Director

Research Center for Climate Change (RCCC)

Nong Lam University (NLU), Ho Chi Minh City, Vietnam

Room 304A, Rang Dong Building, Nong Lam University

Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel:+8428-37242522

Fax: :+8428-38960713

Email: <ngkloi@hcmuaf.edu.vn>, nguyenkimloi@gmail.com

Website: http://rccc.hcmuaf.edu.vn

 


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

Page count: 2497
Last modify: 21-05-2021

Web links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu sáu sáu sáu

Xem trả lời của bạn !

logolink