Sứ mạng

Mục tiêu hoạt động của Trung Tâm là nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và đề ra những giải pháp thích hợp mang tính bền vững, đồng thời cung cấp tư vấn khoa học cho những nhà hoạch định về mức độ nhạy cảm với tác động đó tới cộng đồng/quần thể. Đặc biệt, nhằm cố gắng nâng cao nhận thức các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu trong sinh viên và cộng đồng thông qua các hoạt động:

  • Thực hiện các nghiên cứu thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu;
  • Tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về môi trường, biến đổi khí hậu;
  • Chia sẻ kinh nghiệm thông qua “networking” như tổ chức hội thảo, hội nghị, tham quan/kiến tập, phong trào, đối thoại các vấn đề liên quan.
  • Xuất bản các tài liệu liên quan tới nghiên cứu về biến đổi khí hậu.
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn

 

Số lần xem trang: 9144
Điều chỉnh lần cuối: 09-08-2013

Danh sách các hội thảo (18-01-2021)

Công bố khoa học (30-08-2018)

Địa chỉ liên hệ (09-08-2013)

Giới thiệu (16-08-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín một bốn một

Xem trả lời của bạn !