Lĩnh vực nghiên cứu

  • Đánh giá mức độ tổn thương;
  • Đánh giá tác động kinh tế-xã hội;
  • Quản lý vùng đới bờ và vùng đất ngập nước;
  • Năng lượng sạch;
  • Dịch vụ môi trường;
  • Tích lũy/cố định cacbon;
  • Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Số lần xem trang: 8840
Điều chỉnh lần cuối: 09-08-2013

Nhóm nghiên cứu (09-08-2013)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy năm chín tám

Xem trả lời của bạn !