Cơ cấu tổ chức

Trung tâm trực thuộc Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ngoài bộ phận hành chánh, Trung Tâm hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn nhân lực nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực từ các Khoa liên quan trong trường cũng như các chuyên gia từ các nơi khác từ trong và ngoài nước theo từng dự án với từng lãnh vực phù hợp theo hình thức chuyên gia cộng tác viên hoặc đối tác.

 

Số lần xem trang: 9218
Điều chỉnh lần cuối: 09-08-2013

Lĩnh vực nghiên cứu (16-08-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám ba năm

Xem trả lời của bạn !