Tên đề tài: HỆ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN CẢNH BÁO LŨ CHO LƯU VC SÔNG VU GIA, TỈNH QUNG NAM

Thuộc Lĩnh vực Khoa học Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

Thời gian thực hiện:  12 tháng (Từ tháng 07 /2011 đến tháng  07/2012)

 Tên cơ quan chủ quản đề tài: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Nhóm nghiên cứu

 

Họ và tên, học hàm học vị

Chuyên môn được

đào tạo

Đơn vị công tác

Nội dung công việc dự kiến tham gia

Ghi chú

1

TS. Nguyễn Kim Lợi

GIS, Quản lý lưu vực và Môi trường

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

GIS, Mô hình SWAT, Giải thuật toán trong tinh toán đỉnh lũ

 Chủ nhiệm

2

ThS. Lê Văn Phận

Công nghệ thông tin

ĐHNL TPHCM

WebGIS

 

3

ThS. Phạm Công Thiện

Công nghệ thông tin

ĐHNL TPHCM

Lập trình

 

4

TS. Nguyễn Văn Trai

Quản lý tài nguyên

ĐHNL TPHCM

Điều tra, Đánh giá kinh tế xã hội

 

5

ThS. Hoàng Thị Thủy

Môi trường

ĐHNL TPHCM

Điều tra, Đánh giá kinh tế xã hội

 

6

TS. Phạm Nguyễn Kim Tuyến

Môi trường

Đại học Sài Gòn

Môi trường

 

7

ThS. Từ Thị Năm

Khí tượng học

Trường Cao Đẳng Tài nguyên Môi trường TPHCM

Mô hình thủy văn

 

8

ThS. Võ Như Toàn

Tài nguyên nước

Sở TN-MT, Tỉnh Quảng Nam

Hỗ trợ dữ liệu GIS, Dữ liệu thủy văn

 

9

ThS. Phạm Thị Ánh Ngọc

Quản lý môi trường

ĐHNL TPHCM

Mô hình thủy văn

 

10

CN. Nguyễn Thị Huyền

GIS & Viễn thám

ĐHNL TPHCM

Dữ liệu GIS, Viễn thám

 

11

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Địa-Môi trường

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

GIS & Viễn thám

 

12

KS. Thân Đức Thác

Khí tượng

Đài Khí tượng TV Trung Trung Bộ

Dữ liệu khí tượng

 

 

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy tám tám hai

Xem trả lời của bạn !