Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát của đề tài nhằm nghiên cứu cơ sở khoa học tích hợp hệ thống giám sát BĐKH cho mạng lưới quan trắc môi trường TP.HCM, qua đó phục vụ công tác phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường có liên hệ với diễn biến BĐKH và ngược lại.

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm năm một tám

Xem trả lời của bạn !