Dự án này góp phần vào mục tiêu cải thiện sinh kế cho nông dân sản xuất nhỏ ở SCC VN và quản lý đất bền vững ở WA. Mục tiêu cụ thể của dự án là xác định và tạo thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ và chiến lược sử dụng nước ngầm bền vững và phát triển các giải pháp cải thiện năng suất của đất tại SCC VN và WA.

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai bốn ba một

Xem trả lời của bạn !