Thông báo số 1:

Trong chương trình hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu-Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa Học Quảng Đông, Trung Quốc thuộc khuôn khổ mạng lưới China-ASEAN nghiên cứu về bảo tồn đất và nước. Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu được sự cho phép của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo  Hội thảo quốc tế (lần 7) về môi trường tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn sinh thái (Tiếng anh: The 7th International Symposium on Environment, Natural Resources and Ecological Conservation (ISENREC2021)). Hội thảo nhằm mục đích giải quyết và trao đổi thông tin, ý tưởng và cách tiếp cận về hợp tác trong việc xây dựng mạng lưới nghiên cứu bảo vệ môi trường và hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các chủ đề của hội thảo tập trung vào các ứng dụng GIS trong nghiên cứu thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

 

Hội thảo dự kiến sẽ chọn các bài tham dự để đăng trong Tạp chí Khoa học Trái Đất và Môi trường thuộc chuỗi hội thảo của IOP (IOP Conference Series with journal of Earth and Environmental Science, Scopus indexed journal)

Thời gian tổ chức: Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

 

Trân trọng thông báo!

GS.TS. Nguyễn Kim Lợi

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu-Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

GS. Li Dingqiang

Chủ tịch Hiệp hội Tài nguyên Môi trường và Bảo tồn Sinh thái Trung Quốc

 

 

 

English Announcement

The First Announcement

The Chinese Society of Environmental Resources and Ecological Conservation, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research of CAS, Nong Lam University, Ho Chi Ming City, Viet Nam, Guangdong Institute of Eco-environmental and Soil Sciences, Chinese Culture University, and Chinese University of Hong Kong are organizing the 7th International Symposium on Environment, Natural Resources and Ecological Conservation (ISENREC2021). This conference will take place in Ho Chi Ming City, Viet Nam on November 26-29, 2021.

 

The main purpose of IRNGGEM2021 is to exchange research ideas and methodologies, discuss areas for collaboration and set up an international research network on environmental protection and ecosystem management. The theme of ISENREC2021 is “Environment, Natural Resources and Ecological Conservation for Sustainable Development”, and the topics of interest are:

Ø  Soil and water protection and remediation

Ø  Climate hazards and mitigation strategies

Ø  Ecosystem resilience and adaptation to climate change

Ø  Hydro-geomorphological processes and river basin management

Ø RS, GPS, GIS and other advanced technologies in environmental and ecosystem management

Ø  Regional sustainable development

Ø  Soil and water conservation in tropical and sub-tropical regions

 

The preliminary schedule of the conference and post-conference field investigation is:

(1)  Registration and ice-breaking meeting in Ho Chi Ming City, Viet Nam: November 25, 2021;

(2)  Symposium at Nong Lam University: November 26-28, 2021, including communications with Nong Lam University;

(3)  Post-conference field investigation: 

On behalf of the organizing committee, we cordially invite you to join the symposium to communicate with distinguished researchers and share your research results.

 

Yours sincerely, 

Prof. Nguyen Kim Loi

Direictor of Research Center for Climate Change (RCCC)

Nong Lam University, Ho Chi Minh City

Prof. Li Dingqiang

President of the Chinese Society of Environmental Resources and Ecological Conservation

 

 

Số lần xem trang: 12156
Điều chỉnh lần cuối: 19-01-2021

Hội thảo quốc tế lần 7 về môi trường tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn sinh thái (ISENREC2021)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn một chín

Xem trả lời của bạn !