Đứng trước những thách thức về biến đổi khí hậu (BĐKH) và quản lý tài nguyên và môi trường, Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu đã sớm có những hoạt động nghiên cứu cụ thể nhằm ứng phó với BĐKH, quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, đặc biệt là tài nguyên đất và nước. Các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhóm trong thời gian qua về cơ bản đã đạt được nhiều thành tựu trong cung cấp cơ sở khoa học và thông tin phục vụ việc hoạch định chính sách cũng như thực hiện các hành động cụ thể ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhiều thiếu hụt và khoảng trống tri thức cũng đã dần được bộc lộ. Vì vậy, nhóm đã tăng cường phối hợp và hợp tác với các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đến từ Hoa Kỳ (GS. TS. R. Srinivasan, Chuyên gia Phát triển Mô hình SWAT), Nhật Bản (GS. TS. Hirozumi Watanabe, Chuyên gia về phục hồi và tái tạo tài nguyên thiên nhiên), Vương Quốc Anh (GS.TS. Dương Qung Trung, Chuyên gia ngành Điện tử Viễn thông), Hàn Quốc (GS. TS. Ohseok Kwon, Chuyên gia về Sinh thái) và Thái Lan (GS. TS. Trisurat Yongyut, chuyên gia GIS và Viễn thám ứng dụng).

 Trong bối cảnh BĐKH và Cách mạng công nghiệp 4.0, Nhóm nghiên cứu hướng đến giải quyết các vấn đề mang tính liên/đa ngành cấp thiết như: tác động của biến đổi khí hậu, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, quản lý tổng hợp tài nguyên đất và nước, nông nghiệp và đô thị thông minhsẽ tiếp tục triển khai các nghiên cứu liên quan đến nông nghiệp, đô thị thông minh và bền vững dựa trên ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trước bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

 

Số lần xem trang: 12345
Điều chỉnh lần cuối: 20-05-2021

Công bố khoa học (24-05-2021)

Danh sách các hội thảo (18-01-2021)

Công bố khoa học (30-08-2018)

Địa chỉ liên hệ (09-08-2013)

Giới thiệu (16-08-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không bảy chín bốn

Xem trả lời của bạn !