Cơ cấu tổ chức

Trung tâm trực thuộc Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ngoài bộ phận hành chánh, Trung Tâm hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn nhân lực nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực từ các Khoa liên quan trong trường cũng như các chuyên gia từ các nơi khác từ trong và ngoài nước theo từng dự án với từng lãnh vực phù hợp theo hình thức chuyên gia cộng tác viên hoặc đối tác.

Thành viên nhóm nghiên cứu  

(1) GS. TS. Nguyễn Kim Lợi (Trưởng nhóm nghiên cứu)

(2) ThS. Đặng Nguyễn Đông Phương (Thư ký)

(3) TS. Nguyễn Thị Huyền

(4) TS. Lê Hoàng Tú

(5) ThS. NCS. Võ Ngọc Quỳnh Trâm

(6) KS. Nguyễn Duy Liêm

(7) ThS. Phan Thị Hà

(8) PGS. TS. Nguyễn Phú Hoà

(9) TS. Đỗ Xuân Hồng

(10) TS. Hoàng Hà Anh

(11) ThS. NCS. Nguyễn Du

(12) ThS. Nguyễn Lê Tấn Đạt (Đại học Thủ Dầu Một  Chuyên gia phối hợp)

(13) TS. Nguyễn Thị Tịnh u (Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM – Chuyên gia phối hợp)

(14) TS. Nguyễn Thị Hồng (Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN – Chuyên gia phối hợp)

(15) TS. Trần Thống Nhất (Đại học Tài nguyên & Môi trường TPHCM – Chuyên gia phối hợp)

(16) TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Đại học Tây Nguyên - Chuyên gia phối hợp)

(17) GS. TS. Dương Quang Trung (Đại học Queen's Belfast, Vương Quốc Anh – Chuyên gia phối hợp)

(18) GS. TS. Trisurat Yongyut (Đại học Kasetsart, Thái Lan – Chuyên gia phối hợp)

(19) GS. TS. Ohseok Kwon (Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc – Chuyên gia phối hợp)

(20) GS. TS. R. Srinivasan (Đại học Texas A&M, Hoa Kỳ – Chuyên gia phối hợp)

(21) GS. TS. Hirozumi Watanabe (Đại học và Nông nghiệp và Kỹ thuật Tokyo, Nhật Bản – Chuyên gia phối hợp)

 

 

Số lần xem trang: 12390
Điều chỉnh lần cuối: 21-05-2021

Nhân sự (23-05-2021)

Các Dự Án (21-05-2021)

Lĩnh vực nghiên cứu (16-08-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không sáu bốn tám

Xem trả lời của bạn !