Ban tổ chức Hội thảo hết sức hoan nghênh và kính mời các công ty, các tổ chức trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực có hoặc gần với các chủ đề của Hội thảo tham gia trình diễn sản phẩm của mình tại Hội thảo và nhiều sự kiện khác liên quan.

Các lớp tập huấn và diễn đàn Ứng dụng GIS trước Hội thảo (ngày 26/10/2018)

Địa điểm: Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM, số 1 Mạc Đĩnh Chi Q.1 TP.HCM (tầng 6)

Phương thức tham gia: đăng ký với BTC, có lệ phí (sẽ thông báo sau)

Tiếp nối thành công Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2017” đã được tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn và các lần hội thảo trước đó, Hội thảo "Ứng dụng GIS toàn quốc 2018" dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 tại Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, với chủ đề “Hướng tới đô thị thông minh”.

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy chín bốn bốn

Xem trả lời của bạn !