Hội thảo quốc tế lần 7 về môi trường tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn sinh thái (The 7th International Symposium on Environment, Natural Resources and Ecological Conservation (ISENREC2021))

Thông báo số 1:

Trong chương trình hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu-Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa Học Quảng Đông, Trung Quốc thuộc khuôn khổ mạng lưới China-ASEAN nghiên cứu về bảo tồn đất và nước. Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu được sự cho phép của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo  Hội thảo quốc tế (lần 7) về môi trường tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn sinh thái (Tiếng anh: The 7th International Symposium on Environment, Natural Resources and Ecological Conservation (ISENREC2021)). Hội thảo nhằm mục đích giải quyết và trao đổi thông tin, ý tưởng và cách tiếp cận về hợp tác trong việc xây dựng mạng lưới nghiên cứu bảo vệ môi trường và hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các chủ đề của hội thảo tập trung vào các ứng dụng GIS trong nghiên cứu thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

 

GS Dương Quang Trung đang làm nghiên cứu tại ECIT (http://www.ecit.qub.ac.uk/), Viện nghiên cứu toàn cầu tại ĐH Queen’s, trung tâm nghiên cứu lớn nhất ở Anh Quốc với 220 nhà nghiên cứu đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau về điện tử và viễn thông.

 

 

 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) phối hợp với USDA-ARS và Texas AgriLife Research, tổ chức Hội nghị quốc tế SWAT 2018 từ ngày 17 đến 21 tháng 9 năm 2018. Đây là hội nghị quan trọng nhất cho các chuyên gia và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực Quản lý lưu vực sông.

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12461
Điều chỉnh lần cuối: 18-01-2021

Công bố khoa học (24-05-2021)

Công bố khoa học (30-08-2018)

Địa chỉ liên hệ (09-08-2013)

Sứ mạng (16-08-2011)

Giới thiệu (16-08-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy chín ba tám

Xem trả lời của bạn !