Vrije Universiteit Brussel (VUB) phối hợp với USDA-ARS và Texas AgriLife Research, tổ chức Hội nghị quốc tế SWAT 2018 từ ngày 17 đến 21 tháng 9 năm 2018. Đây là hội nghị quan trọng nhất cho các chuyên gia và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực Quản lý lưu vực sông.

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba sáu tám

Xem trả lời của bạn !