GS.TS. Nguyễn Kim Lợi

Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

Trưởng Bộ môn Tài nguyên và GIS,

Đại học Nông Lâm TPHCM

Giáo sư Nguyễn Kim Lợi là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC), Trưởng Bộ môn Tài nguyên và GIS, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nghiên cứu hiện tại của Ông liên quan đến các ứng dụng của GIS và các kỹ thuật không gian liên quan đến mô hình hóa lưu vực, hệ thống cảnh báo lũ lụt, mô hình đánh giá đất và nước (SWAT), kiểm soát xói mòn đất và biến đổi khí hậu. Ông đã xuất bản một số bài báo khoa học trong và ngoài nước và các chương sách cũng như sách về các chủ đề này. Ông đã và đang tham gia Ban biên tập của các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. (Phó tổng biên tập cho Tạp chí Biến đổi Khí hậu Châu Âu (Eur. J. Clim. Change) giai đoạn 2016-2020, Thành viên Ban Biên tập Tạp chí International Soil and Water Conservation Research (ISI Journal) 2011 – 2016, Tạp chí Applied Enviornmnet Research (Scopus Journal) 2015 đến nay, Tạp chí Khoa học trái đất và Môi trường – VNU Hà Nội, 2010 đến nay, Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2019 đến nay, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 2019 đến nay. Trong hơn 20 năm qua, Ông đã nhận được tài trợ nghiên cứu trị giá hơn 40 tỷ đồng với tư cách là chủ nhiệm (PI) và điều phối viên từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ: Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, KonTum. Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Chính phủ Úc, Chính phủ Hoa Kỳ, ...... Ngoài ra, Ông còn là cộng tác viên thường xuyên của một số cơ quan quốc tế như CIDA, DANIDA, WWF và IUCN.

 

ThS. Đặng Nguyễn Đông Phương

Nghiên cứu viên & Thư ký

Trung tâm Nghiên cứu

Biến đổi Khí hậu (RCCC)

Thạc Sỹ Đặng Nguyễn Đông Phương tốt nghiệp tại Đại học Cần Thơ năm 2015 và tiếp tục theo học chương trình Thạc sỹ tại Viện Môi trường và Tài nguyên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2017, với chuyên ngành là Quản lý Tài nguyên Môi trường. Hiện nay, Ông đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng nghiên cứu chính của Ông tập trung chủ yếu vào ứng dụng thống kê và đồ thị trong phân tích đánh giá khí hậu và dự báo khí hậu. Cho đến nay, Ông là tác giả chính của 5 nghiên cứu được công bố trên các tạp chí ISI chuyên ngành khí hậu và tài nguyên nước. Bên cạnh đó, Ông còn thành thạo sử dụng các công cụ chuyên môn mã nguồn mở như R và QGIS.

 

ThS. NCS. Võ Ngọc Quỳnh Trâm

Nghiên cứu viên Trung tâm

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

ThS. NCS.Võ Ngọc Quỳnh Trâm là một trong những nghiên cứu viên của Trung tâm Biến đổi Khí hậu (RCCC), Đại học Nông Lâm TP.HCM; hiện là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Okayama, Nhật Bản. Hướng nghiên cứu chính của Bà tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên nước ở phạm vi lưu vực dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thông qua việc sử dụng mô hình hóa. Hiện nay, nghiên cứu của Bà chủ yếu về đánh giá thay đổi sử dụng đất đến dòng chảy và bùn cát cũng như quan trắc và đánh giá chất lượng nước tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam. Bà đã có một số công bố trên các tạp chí chuyên ngành về tài nguyên nước và biến đổi khí hậu.

 

TS. Đỗ Xuân Hồng

Giảng viên Khoa Môi trường

Tài nguyên, ĐH Nông Lâm TPHCM

Chuyên gia phối hợp

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

Tiến sỹ Đỗ Xuân Hồng là Giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên, và đồng thời là cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC). Hướng nghiên cứu chính của Ông là tìm kiếm xu hướng biến động của tài nguyên nước (đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán) ở quy mô toàn cầu hoặc liên lưu vực từ dữ liệu quan trắc, mô hình thủy văn, và ảnh viễn thám. Nghiên cứu của Ông có sự hợp tác của nhiều nhóm nghiên cứu quốc tế, là kết quả của các chương trình nghiên cứu ngắn hạn tại nhiều đơn vị nghiên cứu hàng đầu thế giới như Viện Công nghệ Liên Bang Thụy Sĩ, Đại học Quốc gia Úc, Đại học Newcastle upon Tyne (UK), và Viện Nghiên cứu Tác động Biến Đổi Khí Hậu Potsdam (Đức). Ông có kinh nghiệm công bố trên các tạp chí có tầm ảnh hưởng mạnh (Science, Nature Communications, Water Resources Research, Geophysical Research Letters...) cũng như phản biện cho nhiều tạp chí trong lĩnh vực Khoa học Trái đất, bao gồm các tạp chí có tầm ảnh hưởng mạnh nhất trong lĩnh vực tài nguyên nước.

 

TS. Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên Bộ môn Tài nguyên và GIS,

Khoa Môi trường và Tài nguyên,

Đại học Nông Lâm HCM

Chuyên gia phối hợp

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

Tiến sỹ Nguyễn Thị Huyền là Giảng viên Bộ môn Tài nguyên và GIS, Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Bà đồng thời là cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC). Hướng nghiên cứu chính của Bà là ứng dụng Công nghệ không gian địa lý (GIS, Viễn thám) trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và thiên tai. Nghiên cứu của Bà có sự hợp tác với nhiều trường và tổ chức quốc tế như SEARCA, IUCN, và Đại học Quốc gia Philippines, Los Banos.

 

TS. Lê Hoàng Tú

Nghiên cứu viên Trung tâm

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

Tiến sỹ Lê Hoàng Tú là Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC). Hướng nghiên cứu chính của Ông là mô hình hóa và đánh giá rủi ro môi trường đặc biệt là chất lượng môi trường nước dưới sự tác động của ô nhiễm phân tán do sản xuất nông nghiệp trên phạm vi lưu vực. Ngoài ra, Ông cũng thực hiện các nghiên cứu liên quan đến đánh giá nghi đất đai cũng như phân tích và đánh giá xu hướng biến động của tài nguyên nước và biến đổi khí hậu (đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán) ở phạm vi lưu vực từ dữ liệu quan trắc, mô hình thủy văn, và ảnh viễn thám. Nghiên cứu của Ông có sự hợp tác của nhiều đồng nghiệp nghiên cứu quốc tế, là kết quả của chương trình nghiên cứu tiến sỹ tại phòng nghiên cứu lan truyền thuốc bảo vệ thực vật thuộc bộ môn khoa học nông nghiệp và môi trường - đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật Tokyo và nghiên cứu ngắn hạn tại phòng nghiên cứu nông nghiệp GIS thuộc khoa tài nguyên đất đai, nước và không khí thuộc đại học California-Davis. Ông có kinh nghiệm công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc lĩnh vực nghiên cứu như Water and climate change, Pest management science, Water, Journal of Environmetal management, Geoderma.

 

PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa

Trưởng phòng, Phòng Quản lý

Nghiên cứu Khoa học,

 

PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa là Trưởng phòng, Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Bà là Tiến sỹ về Quản lý Tài nguyên Bền vững (tập trung vào ô nhiễm môi trường liên quan đến nuôi cá). Bà có kinh nghiệm nâng cao về quản lý dựa vào cộng đồng để quản lý tài nguyên thiên nhiên. Bà hiện đã và đang chủ nhiệm các đề tài cấp Quốc Gia và Cấp tỉnh liên quan đến các vấn đề biến đổi khí hậu và các dịch vụ hệ sinh thái đất ướt.

 

TS. Hoàng Hà Anh

Bộ môn Kinh Tế Tài Nguyên

Môi Trường, khoa Kinh Tế

Chuyên gia phối hợp

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

ĐH Nông Lâm TPHCM

 

Tiến Sỹ. Hoàng Hà Anh là giảng viên của Bộ môn Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, khoa Kinh Tế, Đại học Nông Lâm Tp.HCM từ năm 2011. Năm 2012, Ông được nhận học bổng của Trung tâm nghiên cứu và đạo tạo sau đại học về nông nghiệp khu vực Đông Nam Á (SEARCA) để học chương trình Thạc Sỹ tại trường Đại học Quốc gia Philippines Los Banos. Năm 2015, Ông theo học chương trình Tiến Sỹ tại Đại học Nông Lâm Tây Bắc do học bổng của chính phủ Trung Quốc tài trợ. Các công trình nghiên cứu của Ông là về lĩnh vực kinh tế môi trường, trong đó tập trung vào đánh giá tính tổn thương, và tác động của thiên tai lên sinh kế, sản xuất của nông dân. Ngoài tác xuất bản trong nước, Ông là tác giả chính/đồng tác giả của 4 nghiên cứu được công bố trên các tạp chí ISI/SCOPUS về lĩnh vực môi trường. Hiện Ông còn là thành viên của Trung tâm nghiên cứu chính sách nông nghiệp, thuộc đại học Chung Hsing, Đài Loan.

 

ThS.NCS. Nguyễn Du

Giảng viên Khoa Quản lý Đất đai

và Bất động sản,

Chuyên gia phối hợp

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

ĐH Nông Lâm TPHCM

 

ThS. Nguyễn Du là giảng viên Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Việt nam. Nghiên cứu hiện tại về ứng dụng GIS và RS trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất và nước phục vụ quy hoạch sử dụng đất. Cá nhân đã tham gia một số dự án về đánh giá đất, quy hoạch sử dụng đất và định giá đất cho cấp huyện ở các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và Tiền Giang. Hiện là hội viên Hội khoa học đất Việt nam.

 

KS. Nguyễn Duy Liêm

Giảng viên Bộ môn Tài nguyên và GIS,

Khoa Môi trường và Tài nguyên,

Đại học Nông Lâm TPHCM

Chuyên gia phối hợp

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

Nguyễn Duy Liêm hiện là giảng viên Bộ môn Tài nguyên và GIS, Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Với chuyên môn GIS, Ông đang giảng dạy và nghiên cứu không giới hạn về các mảng ứng dụng công nghệ không gian (GIS, GPS, viễn thám), thống kê không gian, mô hình hoá thủy văn/thủy lực, phân tích đa tiêu chí, hệ hỗ trợ ra quyết định trong đánh giá tài nguyên, quy hoạch sử dụng đất, dự tính biến đổi khí hậu, giám sát môi trường, dự báo các hiện tượng cực đoan (lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, đảo nhiệt đô thị, ô nhiễm môi trường). Trong gần 10 năm qua, Ông đã tham gia hơn 20 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công bố hơn 40 ấn phẩm khoa học trong và ngoài nước. Để ghi nhận những nỗ lực truyền cảm hứng, hỗ trợ sinh viên, cộng đồng nghiên cứu khoa học qua các nền tảng trực tuyến như Facebook, YouTube, Thành Đoàn TPHCM, Mạng lưới SWAT đã trao tặng 3 giải thưởng cá nhân dành cho Ông. Ngoài ra, Ông còn tích cực tham gia tư vấn, đào tạo, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ với nhiều cơ quan, tổ chức như Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Sinh học Nhiệt đới, Phân viện Điều tra, Quy hoạch Rừng Nam Bộ, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Công ty VinhGroup, Công ty SEAS, Công ty Môi trường Dương Huỳnh, Công ty ERM, Trung tâm PanNature.

 

 

ThS. Phan Thị Hà

Chuyên gia phối hợp

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

Đại học Nông Lâm TPHCM

 

Thạc sỹ Phan Thị Hà đã có chặng đường học tập xuyên suốt từ đại học lên cao học tại trường đại học Nông Lâm TP.HCM với chuyên ngành Quản Lý Tài Nguyên và môi trường. Bà có 1 năm trao đổi thạc sỹ tại Đức, và trong quá trình học tập tại đây Bà từng làm nhân viên cộng tác cho dự án DAAD tại khoa VI, trường đại học Trier, Đức. Hiện nay, Bà là cộng tác viên của trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (RCCC) trường đại học Nông Lâm TP.HCM. Niềm đam mê và định hướng nghiên cứu của Bà là phân tích xu thế thay đổi và sự tương tác của các thông số khí tượng thủy văn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Tính tới thời điểm hiện tại, Bà đã có công bố một bài báo Scopus liên quan đến phân tích xu thế biến đổi lượng mưa cho Việt Nam.

 

TS. Trần Thống Nhất

Phó trưởng khoa Khoa Hệ thống

Thông tin và Viễn thám,

Đại học Tài nguyên và Môi trường

Chuyên gia phối hợp

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

ĐH Nông Lâm TPHCM

Tiến sỹ Trần Thống Nhất là Phó trưởng khoa Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Ông đã có kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực GIS và Viễn thám với nhiều vai trò nghiên cứu, giảng dạy và quản lý dự án. Hướng nghiên cứu chính của Ông tập trung vào triển khai ứng dụng GIS và Viễn thám vào việc giám sát, phân tích, đánh giá nguồn lực tài nguyên như nước, đất và các yếu tố môi trường sống tự nhiên đặc biệt là trong các đô thị. Với Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC), Ông là một trong những thành viên chính tham gia từ khi Trung tâm thành lập. Nghiên cứu và dự án Ông tham gia nhiều dự án có phạm vi quốc tế, liên chính phủ và vùng. Cùng với việc nghiên cứu, Ông cũng đã công bố các bài táo trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước có chỉ số ISI/Scopus.

 

TS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu

Phó Trưởng khoa, Khoa Công nghệ

Hóa học & Thực phẩm,

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM,

Chuyên gia phối hợp

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

ĐH Nông Lâm TPHCM

 

Tiến sỹ Nguyễn Thị Tịnh Ấu hiện là Phó trưởng khoa, Khoa CN Hóa học & Thực phẩm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, đồng thời là thành viên của nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC). Hướng nghiên cứu của Bà liên quan đến ứng dụng kỹ thuật GIS và các công cụ mô hình hóa, tối ưu đa mục tiêu trong quản lý bền vững Tài nguyên và Môi trường. Một số công trình nghiên cứu của Bà đã được công bố trên các tạp chí trong ngoài nước có uy tín.

 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Giảng viên chính Khoa Nông Lâm nghiệp, Đại học Tây Nguyên

Chuyên gia phối hợp

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

ĐH Nông Lâm TPHCM

Tiến sỹ Nguyễn Thị Ngọc Quyên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đất đai tại trường Đại học Tây Nguyên năm 2005. Đến 2010, Bà hoàn thành chương trình cao học ngành Quản lý đất đai tại Học viện Nông nghiệp Hà Nội. Năm 2018, Bà đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ của chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường tại Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bà hiện là giảng viên chính Khoa Nông Lâm nghiệp, trường Đại học Tây Nguyên. Hướng nghiên cứu chính của Bà trong lĩnh vực quản lý đất đai là đánh giá đất đai hướng tới sử dụng nhiều phương pháp và công nghệ hiện đại; nghiên cứu về xói mòn đất, đặc biệt cho những khu vực đang canh tác trên đất dốc. Trong lĩnh vực Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên môi trường, Bà nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, thảm phủ và các hoạt động khác của con người đến tài nguyên nước và đất trên một lưu vực sông. Cách tiếp cận của Bà thiên về ứng dụng các mô hình toán như mô hình thủy văn (SWAT-Soil and Water Assessment Tool), mô hình chi tiết hóa thống kê (SDSM-Statistical DownScaling Model), mô hình tính toán nhu cầu sử dụng nước của cây trồng (CROPWAT-CROP WATER) để đánh giá hiện trạng, nhu cầu và định lượng mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến các đối tượng cần quan tâm.

 

TS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên Bộ môn Quản lý và Phát triển Tài nguyên, Khoa Địa chất,

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Chuyên gia phối hợp

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

ĐH Nông Lâm TPHCM

Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Quản lý và Phát triển Tài nguyên, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Hướng nghiên cứu của Bà tập chung về ứng dụng GIS trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai (Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt và biến đổi khí hậu; Đánh giá, quản lý tổng hợp tài nguyên nước). Bà đã có nhiều bài báo xuất bản trong và ngoài nước cũng như sách chuyên khảo Bà tham gia viết theo hướng nghiên cứu này. Ngoài ra, Bà còn là cộng tác viên của nhiều công ty tư vấn về GIS như công ty TNHH Tư vấn Geo Việt, công ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch VIDAGIS. Bà cũng từng là trưởng đại diện của công ty Moskito GIS tại Việt Nam.

 

ThS. Nguyễn Lê Tấn Đạt

Giảng viên ngành Quản lý

Tài nguyên Môi trường và Đất đai

ĐH Thủ Dầu Một

Chuyên gia phối hợp

Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (RCCC)

ĐH Nông Lâm TPHCM

 

ThS. Nguyễn Lê Tấn Đạt là giảng viên ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường và Đất đai, Khoa Khoa học Quản lý, trường Đại học Thủ Dầu Một.  Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin môi trường. Ông tiếp tục tham gia nghiên cứu cho các dự án tại Trung tâm Nghiên cứu Biến Đổi Khí hậu - Đại học Nông Lâm TPHCM. Năm 2020, Ông đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Phục hồi và Bảo tồn Môi trường Quốc tế, Đại học Nông nghiệp Kỹ Thuật Tokyo. Và tham gia làm sinh viên nghiên cứu tại phòng Nghiên cứu Lan truyền Thuốc bảo vệ Thực vật - Bộ môn Khoa học Nông nghiệp và Môi trường - Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật Tokyo. Hiện Ông đang giảng dạy và nghiên cứu về mảng ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ GIS cho các hệ thống quan trắc và đo đạc trong Quản lý Tài nguyên Môi trường và Đất đai tại ĐH Thủ Dầu Một

 

 

Số lần xem trang: 12407
Điều chỉnh lần cuối: 08-10-2021

Các Dự Án (21-05-2021)

Nhóm nghiên cứu (09-08-2013)

Lĩnh vực nghiên cứu (16-08-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín không sáu bốn

Xem trả lời của bạn !