TT

Tên nhiệm vụ khoa học
và công nghệ (CT, ĐT...)

Mã số và
cấp quản lý

Thời gian
thực hiện

Thời gian
nghiệm thu

15

Xác định tập đoàn giống cây trồng nông nghiệp chủ lực của tỉnh Gia Lai – Đề tài Nghiên cứu KHCN cấp Sở KHCN tỉnh Gia Lai.

Sở KHCN
Gia Lai

2020 – 2022

Đang
thực hiện

14

Integrated water, soil and nutrient management for sustainable farming systems in south central coastal Vietnam and Australia

ACIAR
Úc

2014 – 2019

20/12/2019

13

Nghiên cứu việc triển khai tích hợp hệ thống giám sát biến đổi khí hậu cho mạng lưới quan trắc môi trường Thành phố
Hồ Chí Minh

Sở KHCN
TPHCM

2016 – 2018

28/12/2018

12

Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, Tỉnh Quảng Nam

KC01.24/11-15,
Bộ KHCN

2014 – 2016

16/07/2016

11

Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Đắk B’la,
Tỉnh KonTum

Sở KHCN Kon Tum

2011 – 2014

24/12/2014

10

Xây dựng Hệ hỗ trợ quyết định không gian (SDSS) trên nền web trong Quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Kon Tum

Sở KHCN Kon Tum

2013 - 2016

2016

9

Assessing the impacts of climate change on water resources in the Srepok watershed, Central Highland of

Vietnam

SEARCA

2015 – 2016

2016

8

Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia,
Tỉnh Quảng Nam

KC01.TN18/11-15, Bộ KHCN

2011 – 2013

2013

7

Integration Of GIS And AHP Techniques For Land Use Suitability Analysis In Di Linh

District – Upstream Dong Nai Watershed – Vietnam

SEARCA

2009 – 2011

2011

6

Ứng dụng GIS trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên phục vụ Quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Bộ GD – ĐT

2006 – 2008

2008

5

Building research capacity on assessing community livelihood vulnerability to climate change impact in central Vietnam and Mekong River delta

APN

2010 – 2011

2011

4

Agroforestry and Sustainable Vegetable Production in Southeast Asia Watersheds

USAID

2005 – 2010

2010

3

Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ việc ra quyết định (DSS) trong quản lý lưu vực sông Đồng Nai

Bộ GD – ĐT

2004 – 2006

2006

2

Effect of Land Use/ Land Cover Changes and Practices on Sediment Contribution to the Tri An Reservoir of Dong Nai Watershed, Vietnam

CIDA

2000 – 2002

2002

1

Nghiên cứu sự biến đổi một số tính chất lý hóa của đất ở rừng trồng Keo Lá Tràm, tại Lâm trường Mã Đà - Đồng Nai

ĐH Nông Lâm Tp.HCM

1999 – 2000

2000

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12318
Điều chỉnh lần cuối: 22-05-2021

Nhân sự (23-05-2021)

Nhóm nghiên cứu (09-08-2013)

Lĩnh vực nghiên cứu (16-08-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một hai một sáu

Xem trả lời của bạn !