Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập vào năm 2009 với mục tiêu hướng đến Đội ngũ cán bộ, chuyên gia tại Trung tâm có kinh nghiệm sâu trong nhiều khía cạnh như quản lý tài nguyên môi trường, mô hình hoá khí hậu, thuỷ văn, thuỷ lực, hệ thống thông tin địa lý, viễn thám, công nghệ thông tin, viễn thông và IoT. Trong thời gian qua, Trung tâm đã thực hiện thành công nhiều dự án và công bố quốc tế về hệ thống cảnh báo lũ sớm theo thời gian thực, đánh giá khí hậu và tác động biến đổi khí hậu đến một số ngành, lĩnh vực nhạy cảm. Trong thời gian tới, Trung tâm định hướng tiếp tục triển khai nhiều nghiên cứu liên quan đến các vấn đề mang tính cấp thiết và thời sự trong nước hiện nay trước những thách thức kép từ BĐKH toàn cầu và từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Một số hướng nghiên cứu cụ thể như sau:

-      Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu khí hậu, kịch bản BĐKH cho các vùng khí hậu hiện nay dựa theo hướng tiếp cận chi tiết hoá thống kê và chi tiết hoá động lực từ sản phẩm của các mô hình khí hậu toàn cầu trong CMIP5, CMIP6.

-      Phát triển các thuật toán thống kê và học máy trong việc mô phỏng và dự báo dòng chảy thuỷ văn, mô hình dự báo lũ và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác.

-      Ứng dụng công nghệ không gian địa lý và ảnh viễn thám đa chiều theo thời gian thực trong nghiên cứu giám sát bề mặt thực phủ và các loại hình thiên tai tự nhiên.

-      Ứng dụng mô hình hoá, dữ liệu lớn và công nghệ Internet vạn vật trong mô phỏng lan truyền, phân tán vật chất nông nghiệp, hướng đến xây dựng hệ thống canh tác nông nghiệp thông minh và bền vững.

 

Số lần xem trang: 12342
Điều chỉnh lần cuối: 20-05-2021

Nhân sự (23-05-2021)

Các Dự Án (21-05-2021)

Nhóm nghiên cứu (09-08-2013)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu chín bốn không

Xem trả lời của bạn !